Vítejte na www.solar-district-heating.eu/cz, internetové stránce projektů programu Intelligent Energy Europe 'SDHtake-off - Solar District Heating in Europe' a 'SDHplus – New Business Opportunities for Solar District Heating and Cooling' project!, Projekty mapují a podporují možnosti integrace solárních tepelných soustav do soustav zásobování teplem v Evropě.

Tato stránka Vám poskytuje aktuality a informace o soustavách zásobování teplem využívajících teplo ze solárních soustav a zprávy o průběhu projektů SDHtake-off a SDHplus. 

Disclaimer

Výhradní odpovědnost za obsah těchto stránek spočívá na autorech. Uvedené texty nemusí nutně vyjadřovat názor poskytovatele finanční podpory. Poskytovatel finanční podpory není odpovědný za jakékoli užití, informací na stránkách uvedených.

Kontaktujte náš helpdesk!
Kontaktujte náš helpdesk!

Vaše dotazy zodpovíme zde.

Nová brožura a letáky k projektu
Nová brožura a letáky k projektu
Žebříček evropských velkoplošných solárních soustav
Žebříček evropských velkoplošných solárních soustav
Stáhněte si všechny SDH příručky v jednom souboru.
Stáhněte si všechny SDH příručky v jednom souboru.
Data protection
Find out about our data protection policy.