SDH

W ostatnich latach w Europie wzrasta zainteresowaniem wykorzystaniem ciepła sieciowego i słonecznych systemów ciepłowniczych. Ciepło sieciowe jest jednym z ważniejszych sposobów poprawianie całkowitej efektywności energetycznej na terenach zurbanizowanych.  Możliwa jest zarówno modernizacja istniejących systemów ciepłowniczych lub budowa nowych systemów dla istniejących lub nowobudowanych obiektów. Energia ze słońca jest z zasady dostępna wszędzie w Europie.

 

Kluczowym czynnikiem sukcesu realizowanych instalacji jest zainteresowanie lokalnych przedstawicieli i decydentów, włączenie do współpracy i  przekazywanie wiedzy w celu dalszego upowszechniania nowych rozwiązań technicznych.

We wstępie można znaleźć nie tyko ogólne wprowadzenie do słonecznych systemów ciepłowniczych (SDH) ale również konkretne informacje i produkty projektu SDH, które wspomagają dostawców ciepła, samorządy, MSP i dostawców urządzeń, decydentów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i włączenia się w działania - zostań liderem !

Rynek międzynarodowy

Słoneczne systemy ciepłownicze są w dalszym ciągu w początkowej fazie rozwoju. Wielkoskalowe instalacje słoneczne podłączone do sieci ciepłowniczych stanowią zaledwie 1% zainstalowanej mocy słonecznych instalacji termicznych, pomimo tego że osiągalne są już ceny ciepła poniżej 50 €/MWh. Przewiduje się, że w dłuższym horyzoncie czasu słoneczne systemy ciepłownicze będą miały udział w całkowitym potencjalne technicznym słonecznych instalacji termicznych na poziomie 4-15%.

Na dobre rynkowe perspektywy słonecznych systemów ciepłowniczych składają się następujące możliwości i rozwiązania:

  • Integracja ciepłowni ze słonecznymi systemami ciepłowniczymi
  • Budowa układów hybrydowych z instalacjami kogeneracyjnymi, dla których instrukcje pracy są kierunkowane  na wysoki udziału odnawialnej energii elektrycznej
  • Rozwijanie nowych modeli biznesowych i rynkowych dla kombinacji systemów ciepłowniczych z instalacjami słonecznymi

W celu osiągnięcia przez słoneczne systemy ciepłownicze znaczącego udziału w rynku ciepła sieciowego potrzebne są  wdrożenia instalacji demonstracyjnych, które pomogą przełamać bariery w krajach, gdzie są to rozwiązania pionierskie.

 

Trendy i nowe projekety

  • Liczne przykłady wdrożenia z sukcesem słonecznych instalacji ciepłowniczej można znaleźć w Danii. W latach 2010 - 2012 wybudowano  18 takich instalacji o łącznej mocy cieplnej 120 MW. Większość z nich jest zintegrowana z instalacjami kogeneracyjnymi i została zrealizowana bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Całkowita zainstalowana moc cieplna SDH w Danii wynosi obecnie 175 MW i kolejne 250 MW jest w planach. Kluczowym czynnikiem sukcesu rozwoju tych instalacji w Danii jest elastyczność całego systemu produkcji energii elektrycznej i ciepła do którego mogą być włączeni lokalni dostawcy energii, którzy w Danii zorganizowani są w spółdzielniach.
  • W ramach projektu pilotażowego realizowanego w Szwecji  testowane jest działanie sieci ciepłowniczej do której podłączane są duże instalacje solarne klientów. W realizowanym w Niemczech projekcie badawczym trwają prace nad węzłami cieplnymi dla rozproszonych układów zasilania sieci ciepłowniczych.
  • W projekcie SDHplus działania mające na celu stymulację tego rynku zostały rozszerzone na dwanaście krajów Europy. Znaczącym wkładem do rozwoju w "nowych-krajach" jest dużej skali instalacja zrealizowana w Norwegii (9 MWth) oraz instalacje planowane do realizacji we Włoszech, Hiszpanii i Francji. 
Technologia

 W poszczególnych krajach rozwinięto różne koncepcje rozwiązań SDH. Najważniejszymi wyróżnikami są:

  • Sposób podłączenia instalacji słonecznej do sieci (rozproszony lub scentralizowany).
  • Wielkość sieci ciepłowniczej do której instalacja słoneczna przekazuje ciepło. Począwszy od niewielkiej sieci zasilającej kilka budynków lub systemów zaopatrujących określone obszary, małe miejscowości, a skończywszy na dużych sieciach ciepłowniczych zaopatrujących duże miasta.

Centralna instalacja słoneczna. Kolektory słoneczne dostarczają ciepło do głównej siedziby centrali. Z odpowiednio dużym sezonowym akumulatorem ciepła instalacja słoneczna może pokryć ponad 50% całkowitego zapotrzebowania na ciepło.

 

W rozproszonych słonecznych systemach ciepłowniczych kolektory słoneczne są umieszczane w dogodnych lokalizacjach i bezpośrednio podłączane do obiegu pierwotnego sieci ciepłowniczej. Instalacje słoneczne często wykorzystują sieć ciepłowniczą jako magazyn ciepła.

Działające instalacje

 

 Kungläv, Sweden

   Crailsheim, Germany
   Marstal, Denmark

 Baza danych wielkoskalowych instalacji słonecznych znajduje się pod linkiem.

 

Participate in the upcoming SDH events

Weź udział w wydarzeniach SDH

Zapraszamy do udziału w 4 Konferencji SDH w dniach 21-22 września 2016 r. w Danii (Billund). Więcej informacji


Zobacz kalendarz nadchodzących wydarzeń

Baza największych instalacji SDH w Europie
Baza największych instalacji słonecznych systemów ciepłowniczych w Europie
NOWA Broszura i ulotka projektu
Broszura i ulotka projektu
Przewodnik SDH w jednym pliku
Pobierz przewodnik SDH w jednym pliku
Projekty związane tematycznie SDH
Projekty związane tematycznie z SDH

Odkryj inne europejskie projekty R&D związane ze słonecznymi systemami ciepłowniczymi :

np. projekt demonstracyjny programu FP7: Sunstore 4

lub projekty programu IEE: UrbanSolPlus, UP-RES i inne.