SDHplus

Komercialne izvedbe solarnega daljinskega ogrevanja (SDH) so že prisotne v nekaterih državah. Še posebej na Danskem, kjer solarno daljinsko ogrevanje (SDH) obratuje pri sprejemljivih stroških toplote, je število teh sistemov močno naraslo. Nove SDH aktivnosti lahko zasledimo na primer tudi v Italiji, Franciji, Španiji in na Norveškem. 

V številnih primerih imajo operaterji sistemov daljinskega ogrevanja  opravka s primeri, kjer toplota iz SPTE (sočasne proizvodnje toplote in elektrike) ali odpadne toplote pokriva pasovno energijo, ki je glavna slabost solarnih sistemov daljinskega ogrevanja (SDH). Medtem pa novejše izvedbe sistemov kažejo,da sta lahko SPTE in solarna energija učinkovito kombinirana. Inovativni poslovni modeli s SDH omogočajo dodatne ugodnosti. Poiskati je treba nove možnosti, ki temeljijo na rabi obnovljivih energij v daljinskem ogrevanju, z upoštevanjem EPBD in Direktive za Promocijo obnovljivih virov. SDHplus je nadaljevanje projekta SDHtake-off, ki se je končal unija, 2012.Naslov
SDHplus- New Business Opportunities for Solar District Heating and Cooling

Trajanje projekta
julij 2012 do junij 2015 (3 leta)

Razpoložljiva sredstva
1,88 Mio EUR

Projekt je podprt v okviru programa
EC-Programme IEE Intelligent Energy Europe

Cilji
Ciljprojekta SDHplus je povečanje številasolarno podprtih sistemov daljinskega ogrevanja z:

 • Razvojem in implementacijo novih poslovnih modelov za SDH, s fokusom na primere, kjer se obnovljiva energija daljinskega ogrevanja uporablja za  nizko-energijske objekte. 
 • Uporabo solarne toplote v primerih, kjer se toplota izSPTE ne uporablja več za pasovno obremenitev, kar je še posebej povezano zvisokim deležem vetrne energije in elektrike iz fotonapetostnih sistemov vomrežju.
 • Integracijo solarne toplote v izolirana toplotna omrežjabrez SPTE in zamenjavo obstoječih kotlovnic
 • Uporaba modernega in okoljsko sprejemljivega koncepta,kot tudi visoka sprejemljivost družbe za širšo uporabo sončne energije in trženje daljinskega ogrevanja

SDHplus si dodatno prizadeva za prenos SDH znanja in izkušenj na šest držav ES, FR, HR, LT, PL, SI kot tudi za institucionalizacijo visoke ravni diseminacije skozi dogodke na evropski ravni.

 

Glavni rezultati in pričakovani rezultati 

Več interesnih skupin v več državah je aktivnih v realizaciji SDH sistemov skozi naslednje rezultate projekta:

 1. Novi SDH poslovni modeli in SDH marketinške strategije omogočajo nove priložnosti za upravljavce daljinskega ogrevanja in za ostale tržne akterje. Na ta način omogoča pomemben doprinos tržni rasti. Nove interesne skupine so se v okviru projekta odločile za implementacijo poslovnih modelov in marketinških strategij za 18 pilotnih sistemov SDH. Nova dognanja so diseminirana.
 2. Prikazani so primeri za integracijo SDH v različne specifične primere daljinskega ogrevanja. Ti primeri kažejo odziv na tržneovire interesnih skupin (npr. kombinacija s SPTE, visoki stroški). Praktično znanje je posredovano akterjem na trgu, zanesljivi podatki in novo znanje je dostopno in omogoča tudi dejansko ponovitev postavitev sistemov drugod. Znotraj projekta je narejenih 39 primerovv sodelovanju s tržnimi akterji s področja solarnega daljinskega ogrevanja.
 3. SDH trgi se razvijajo v novih članicah – partnerjih, npr.  ES, FR, HR, LT, PL, SI. Ocenjujemo,da lahko dosežejo kapaciteto 500 MWth do leta 2020. Znotraj projekta bo to vzpodbujano s strani t.i.  “trenerjev”,ki jih predstavljajo izkušeni partnerji v projektu. Pričakujemo usposabljanje približno 360 ljudi s področja daljinske energetike in 120 ljudi bo pripeljanih v SDH aktivnosti SDH.
 4. Visoko kvalitetne aktivnosti diseminacije projekta, še posebej mednarodne SDH delavnice in obiski sistemov bodo ob pomoči “trenerjev”pripomogle k usposabljanju ljudi s področja daljinske energetike. Prav tako bodo organizirane nove SDH konference. Po projektu bodo te delavnice in konference nadaljevale z aktivnostmi kot dogodki s kotizacijo, organizirani s strani združenj za daljinsko energetiko. V okviru projekta je pričakovati obisk vsaj 1000 ljudi iz različnih interesnih skupin.

Eksperti ocenjujejo, da lahko progresiven razvoj trga vodi do približno 9 GWth inštalirane moči v SDH sistemih v Evropi do leta 2020. Aktivnosti tega projekta in njihov kasnejši učinek bodo pripomogle k razvoju trga.  Indikativno lahko vpliv projekta na razvoj trga ocenimo na približno +-20% glede na zgornje številke.

Partnerji

Pri projektu SDHplus sodeluje 18 partnerjev iz 13 evropskih držav od združenj, podjetij do inštitucij s področja daljinske energetike in področja solarne toplote.  

 • Solites, Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems – Nemčija (koordinator projekta)
 • AGFW, German Heat and Power Association
 • CIT Energy Management - Švedska
 • AIRU, Italian District Heating Association
 • Ambiente Italia - Italija
 • CityPlan – Češka
 • PlanEnergi - Danska
 • S.O.L.I.D. Company for Installation of Solar and Design - Avstrija
 • Tecnalia - Španija
 • Tecsol  - Francija
 • Energy Institute Hrvoje Pozar – Hrvaška
 • University of Lubljana - Slovenija
 • Lithuanian Energy Institute
 • AMORCE – Francija
 • EC BREC IEO – Poljska
 • Euroheat & Power - Belgija
 • CEA – National Solar Energy Institute - Francija
 • Danish District Heating Association

Projekt je podprt s strani industrije na področju solarne toplote in daljinske energetike.  

 

 

NOVO Brošure in zloženke projekta
NOVO Brošure in zloženke projekta
Seznam velikih solarnih ogrevalnih sistemov v Evropi
Seznam velikih solarnih ogrevalnih sistemov v Evropi
Prevzemite vse smernice SDH v eni datoteki
Prevzemite vse smernice SDH v eni datoteki