Kontakt

Slovenski partner

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) in
Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah (LOTZ)

Aškerčeva 6
1000 Ljubljana

izr. prof. dr. Andrej KItanovski
E-pošta: andrej.kitanovski@fs.uni-lj.si
Tel.: (01) 4771-408

The above mentioned organization(s) are responsible for the content of this website.
For information about the technical framework of the website, copyright and registration of visitor’s data, click here.


Account Login

Login

Izjava

Avtorji so v celoti odgovorni za vsebino. Vsebina ne odraža nujno tudi stališč Evropske zveze. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje spletna stran.

NOVO Brošure in zloženke projekta
NOVO Brošure in zloženke projekta
Seznam velikih solarnih ogrevalnih sistemov v Evropi
Seznam velikih solarnih ogrevalnih sistemov v Evropi
Prevzemite vse smernice SDH v eni datoteki
Prevzemite vse smernice SDH v eni datoteki